Oct 30, 2007

Home » » ANDA SELALU DIPEDENGARKAN HADIS INI ??????

ANDA SELALU DIPEDENGARKAN HADIS INI ??????


Menuntut Ilmu Sampai Ke Negeri China
Maksudnya:
Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Negeri China

1. Periwayat- Periwayat Hadith:
.Ibnu Adi
.Abu Nu'aim
.Ibnul Abdul Bar
.AI-Khatib AI-Baghdadi

2. Status Hadith:
.PALSU

3. Sebabnya:
.Didalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bemama Abu Atikah Tharif bin Salman.
.Ia telah disepakati akan kelemahannya.
.Kata Imam AI-Bukhari: Ia seorang yang mungkar hadithnya.
.Kata Imam AI-Uqaili : Ia seorang yang ditinggalkan, ha-
dithnya (matruk)
.Kata Imam An-Nasai: Ia tidak thiqah(kepercayaan).
.Kata Imam Ad-Daruqutni dan Imam Ibnu Hajar: Ia lemah.
.As-Sulaimani menanggapinya lebih dari itu ( dengan maksud Abu Atikah ini dikenali sebagai seorang pemalsu hadith ). Ini disebut oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya At- Taqrib.
.Imam Ahmad mengingkari hadith ini dengan keingkaran yang bersangatan.
.Kata Imam Ibnu Hibban: Hadith ini bathil, tiada asalnya.
.Oleh kerana itu Imam Ibnul Jauzi menghukum hadith ini sebagai palsu.

Nota kaki: .
1. Perawi mungkar adalah perawi yang melakukan kesalahan yang parah atau pelupa atau jelas kefasikannya. Juga didefinasikan sebagai perawi lemah yang riwayatnya menyalahi perawi yang kepercayaan. Adapun disisi Imam AI-Bukhari ia membawa maksud seorang perawi yang tidak halal meriwayatkan hadith darinya.
2. Perawi matruk adalah perawi yang dituduh berdusta.

0 comments: